Kako potrage izgledaju? Šta tražimo?

Uglavnom nećete skupljati predmete već odgovore na zagonetke i zanimljiva pitanja o lokacijama koje se obilaze. Nije potrebno specijalno predznanje o tačkama koje se prolaze. U okviru nekih zadataka će biti potrebno i da uslikate tim ili ono što ste opazili.