Personalizovane potrage

Želite da istražite Beograd kroz našu potragu, ali ne želite da se takmičite?

Savršeno rešenje za vas je personalizovana “Beogradska potraga”.

Vaš tim je premali? Ili ne želite da se odvajate, već da svi zajedno prođete kroz potragu? Previše je hladno napolju, pa želite da tokom potrage napravite pauzu za toplo piće? Ili želite da imate pauzu za ručak tokom potrage bez obzira na to kakvo je vreme? Možda imate još neki zahtev koga se mi nismo setili?

Ukoliko su deca deo vašeg tima, tokom potrage će se obići manji deo grada, a zadaci će biti prilagođeni uzrastu dece. Nećemo ni roditelje zaboraviti, biće i par zadataka za njih.